Já a molekulární vodík

Jsem odborným poradcem Evropského institutu pro terapii molekulárním vodíkem (EIMHT) a The Molecular Hydrogen Company ltd. (MHC).

Já a metoda C.I.C.

Jsem spolupracujícím poradcem společnosti Body Centrum v Brně.

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě obor biologie – chemie a následně klinickou farmakologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích jsem 12 let pracovala na Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice Ostrava, kde jsem se věnovala terapeutickému monitorování léků.

Po narození dcerky jsme se s rodinou přestěhovali do Blanska. Zde jsem začala řešit své zdravotní problémy, které jsem pociťovala po stránce fyzické, psychické a také osobnostní. Nemohla jsem díky bolestem a únavě dělat věci, které bych chtěla a chovala jsem se tak, že jsem se nepoznávala. Měla jsem problémy nejen sama se sebou, ale navíc mi vadilo, že mé chování negativně ovlivňovalo mé nejbližší. Absolvovala jsem různá klinická vyšetření s negativními výsledky a poté 3měsíční terapii na skvělé rehabilitační klinice v Blansku. Zároveň jsem také zkoušela různé alternativní způsoby přístupu ke zdraví a určité stravovací doporučení. Vše mi nějakým způsobem pomohlo, ale problémy se vracely. Jako by mi něco bránilo být zdravá a vyrovnaná. Chtěla jsem nalézt odpovědi na otázky jako např. proč je někdo nemocný, i když se o sebe pečlivě stará a zdravě se stravuje, a proč je někdo zdravý, i když pro to nic moc nedělá, proč v dnešní době blahobytu a výborné lékařské péče existuje tak mnoho chronicky nemocných, proč někomu něco pomáhá a druhému nikoli. Pustila jsem se proto do studia různorodých informací dostupných v knihách a na internetu. Bylo těžké, ale pro mě důležité, vybrat si z obrovského množství nabízených informací ty kvalitní a nemanipulující.

V roce 2016 jsem se blíže seznámila s metodou C.I.C., metodou vnitřní očisty, detoxikace. Během očistných kůr mi začaly postupně mizet fyzické problémy a zároveň docházelo k psychickému uvolnění. Bylo to lepší a lepší a já jsem se vracela zpět ke svému zdraví a sama k sobě. Jednoduchost, ale zároveň komplexnost metody mě fascinovala. Problémy, které mi pomocí metody C.I.C. postupně odeznívaly byly bolesti zad a hlavy, únava a nespavost, trávicí potíže, časté opary a rýmy, křeče v lýtkách, alergie, problémy s dýcháním a bušením srdce, zimomřivost, úzkostlivost, podrážděnost a přecitlivělost, sebepodceňování a nedostatek radosti.

Rozhodla jsem se metodu vnitřní očisty studovat. Absolvovala jsem vzdělávací semináře a složila zkoušky potřebné k získání statusu certifikovaný terapeut. Metoda C.I.C. pohlíží na člověka jako na celek, kdy jsou úrovně fyzické i psychické těsně propojeny a navzájem se ovlivňují. Bere v úvahu vliv mnoha zátěží, toxinů, kterých v dnešní době neustále přibývá a předkládá způsob, jak se s nimi vypořádat, aby na nás neměly negativní dopad. Pro mě také mnoho znamená, že je to metoda, které dal vznik český lékař, MUDr. Josef Jonáš, a že je více než 20 let prověřená a rozvíjená i dalšími skvělými lidmi, kteří do metody vkládají svá srdce a snaží se propojit starodávnou moudrost s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Na sobě, svých blízkých i klientech si ověřuji, že podáním vhodných informačních preparátů se každý organismus dokáže účinně zbavit nejrůznějších fyzických problémů a psychických bloků, které ho v životě omezují a brání mu žít zdravý a se sebou spokojený život.

Jsem ráda, že jsem se s metodou C.I.C. setkala a že nyní mohu předávat potřebné a kvalitní informace také dalším lidem. Ve své práci využívám poznatků i z dalších oblastí. Ke každému člověku se snažím přistupovat individuálně a dle jeho aktuálních možností.

Vzdělávání

2019
 • Beseda s Mgr. Marií Vilánkovou – Léčba informací. Myslíte, že jen léky s účinnou látkou mohou léčit? Co, když je to jinak? – Blansko, 27.11.
 • Celoroční praktický kurz C.I.C. – Brno, leden 2019 – leden 2020
 • 7. mezinárodní vodíková konference – Senec SR, 5.10.
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 23.3.
 • Přednáška s besedou ke knize Léčba informací od Mgr. Marie Vilánkové – Brno, 21.3.
2018
 • Odborné setkání s vynálezcem vodíkových produktů prof. Dušanem Miljkovičem – Ostrava, 10.10.
 • Zkouška II. stupně metody C.I.C. – terapeut Joalis – Brno, 21.9.
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 6.10.
 • 6. Mezinárodní konference – vodíkového lékařství pro výzkum a praxi ve 21. století – Ostrava, 2.6.
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 24.3.
 • PSYCH-K – Jak funguje vědomí a podvědomí a jak rychle a efektivně přeprogramovat navyklé programy v hlavě – přednáška – Brno, 26.1.
2017
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 7.10.
 • Detox škola – online škola detoxikace, www.detoxskola.cz, 22.8. – 3.10.
 • Detox těžkých kovů – účast na online webináři, www.detoxskola.cz, 21.8.
 • Letní škola – Metoda C.I.C – Vnitřní kontrolovaná očista organismu – Špindlerův Mlýn, 23. – 28.7.
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 25.3.
 • Poradce pro výživu – rekvalifikace akreditovaná MŠMT – Brno, 20.3. – 10.4.
 • Český Detox Kongres – Vemte zdraví do svých rukou – účast na online kongresu – www.ceskydetoxkongres.com, 12. – 19.2.
2016
 • „Start k Vašemu podnikání“ – projekt Jihomoravského kraje, přes ÚP Blansko – Brno, 9. – 10.11.
 • Kongresový den Řízené a kontrolované detoxikace organismu – Brno, 8.10.
 • Teoretické semináře S1, S2, S3, S4 – Brno, jaro 2016
2015
 • Výživa dle tradiční čínské medicíny – Brno, 7.-8.11.
2013
 • Vaříme pro děti – Brno, 15.10.
2010
 • Silva Method – Praha, 10.10.
2002 – 2005
 • Speciální průprava v oboru Farmaceutické analytické metody – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze
1999 – 2002
 • Doktorský studijní program v oboru Lékařská farmakologie, Ph.D., Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1993 – 1997
 • Vysokoškolské vzdělání, Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Studijní obor – chemie, biologie

Praxe

2017 – dosud
 • Poradce pro vnitřní očistu a regeneraci
2018
 • Praktický workshop – BODY CENTRUM Brno, 28.2
2017
 • Praktický náslech: poradce C.I.C. – Pardubice, 25.8.
2016
 • Praktické semináře: Detoxikační taktika, Salvie praktika – BODY CENTRUM Brno, jaro 2016
 • Praktické náslechy: poradce C.I.C. – BODY CENTRUM Brno, v průběhu roku 2016
1999 -2015
 • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2002 – 2010
 • Přednášející na VŠ:
  • Lékařská fakulta (dříve Zdravotně sociální fakulta) Ostravské univerzity v Ostravě – Základy lékařské chemie a biochemie
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava – Obecná chemie
  • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Plastická anatomie

Certifikáty

 • Osvědčení terapeuta Joalis – 21.9.2018
 • Letní škola – Metoda C.I.C – Vnitřní kontrolovaná očista organismu – 23.-28.7. 2017
 • Osvědčení o rekvalifikaci – Poradce pro výživu – 10.4. 2017
 • Projekt „Start k Vašemu podnikání“ – 9.-10.11. 2016
 • Účastnické diplomy – Kongresové dny Řízené a kontrolované detoxikace organismu – 6.10. 2018, 24.3. 2018, 7.10.2017, 25.3. 2017, 8.10. 2016
 • Úvod do řízené a kontrolované detoxikace organismu dle MUDr. Josefa Jonáše – Zkouška 1. stupně – 4.5. 2016
 • Výživa dle tradiční čínské medicíny – 7.-8.11. 2015
 • Vaříme pro děti – 15.10. 2013
 • Silva Method – 10.10. 2010
Close Menu